Autoritzacions i comunicacions (Curs 2017-18)

-------------------------------------------------------------------------------------

A continuació disposeu d'un llistat de comunicats/autoritzacions que us podeu descarregar en PDF.

Comunicacions:

Autoritzacions:

Domiciliacions bancàries